06 May 2023

𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐁𝐀̣𝐍 𝐍𝐆𝐎. 𝐏. 𝐋 Đ𝐀̃ 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 Đ𝐀̣𝐓 𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐋𝐀̀𝐌 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐓𝐀̣𝐌 𝐓𝐇𝐎̛̀𝐈 (𝐒𝐔𝐁𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒 𝟒𝟎𝟖)

Chúc mừng bạn D.T.T đã có visa chỉ sau 2 ngày làm việc.

Ngày nộp hồ sơ: 25/03/2023
Ngày đạt visa: 27/03/2023

Bạn NGO tìm đến EMK Global khi visa 485 của bạn sắp hết hạn. Bạn NGO lo lắng vì bạn gặp một số vấn đề trong việc chứng minh bằng chứng việc làm của mình.

Với sự chuyên nghiệp và nhiều năm kinh nghiệm xử lý hồ sơ của EMK. Team đã tư vấn và hỗ trợ bạn xin 𝐕𝐢𝐬𝐚 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐚̣𝐦 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐬𝐚𝐮 đ𝐚̣𝐢 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 (𝐬𝐮𝐛𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬 𝟒𝟎𝟖). Chỉ sau 2 ngày làm việc, khách hàng đã nhận được visa cấp.

Visa 408 là loại visa cho phép đương đơn làm việc toàn thời gian trong vòng 2 năm tại Úc và nó sẽ giúp bạn NGO có được những kinh nghiệm làm việc quý giá tại Úc để hoàn thành bài đánh giá tay nghề và chinh phục đỉnh PR tại Úc.

Tư vấn Du học Dự bị Taylors College