06 Sep 2022

Chính phủ Úc cân nhắc tăng mức lương tối thiểu cho người lao động tay nghề

Chính phủ Úc đang xem xét tăng mức lương bắt buộc mà người nhập cư phải kiếm được để được cấp thị thực. Cụ thể, ngưỡng tối thiểu được tăng từ $53.900 lên $65.000 so với năm 2013.

Việc tăng mức lương cho những người có thị thực giúp đảm bảo chất lượng tay nghề cũng như mức lương xứng đáng. Điều này không làm ảnh hưởng tới tay nghề và mức lương của người lao động trình độ thấp hơn. Việc này cũng được hỗ trợ bởi các tổ chức chính phủ, chuyên gia nhập cư và viện Grattan.

Việc tăng mức lương được sử dụng như một con bài thương lượng với các công đoàn và doanh nghiệp. Mức giới hạn di cư lâu dài tăng từ 160.000/người hiện tại một năm. Đối tượng loại trừ những sinh viên làm việc bán thời gian hay người lao động nhỏ lẻ. Điều này sẽ giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động cũng như kĩ năng thực sự.