13 Feb 2019

Chúc mừng Visa du học Úc – Nguyễn Ngọc Khánh

Chúc mừng Nguyễn Ngọc Khánh đã đạt được Visa du học Úc. Khánh sẽ trở thành tân sinh viên trường Đại học Torrens, Sydney, Úc

Chúc em luôn đạt được ước mơ và thành công như mong muốn nhé1

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Khánh

Trường: Đại học Torrens

Khóa học: Cử nhân quan hệ công chúng