15 Sep 2018

Chúc mừng Visa du học Úc – Nguyễn Phương Nam

Họ và tên: Nguyễn Phương Nam

Chúc mừng visa du học Úc, em Nguyễn Phương Nam Đã đạt Visa du học và trở thành tân sinh viên trường ICMS, Sydney, Úc.

Chúc em luôn thành công trên con đường phía trước

Khóa học: Quản trị nhà hàng khách sạn

Trường: ICMS, Sydney, Úc