09 Sep 2022

CƠ HỘI VÀ CHỈ TIÊU XIN VISA ĐỊNH CƯ TAY NGHỀ TẠI TỪNG BANG, ÚC

Sở Nội vụ đã thực hiện gần 50.000 visa được đề cử của tiểu bang có sẵn trong năm nay, với NSW được phân bổ số lượng cao nhất.

Một số bang đã nỗ lực để có thêm chỉ tiêu trong năm nay, với Tây Úc đã tăng gấp đôi số lượng visa sau khi chính phủ vận động tiểu bang để được phân bổ thêm. Hiện tại số lượng được cung cấp 8.140 chỉ tiêu trong năm tài chính.

Tây Úc (WA)

– Tây Úc hiện có tỷ lệ phân bổ các hạnh ngạch do tiểu bang đề cử lớn thứ ba sau NSW và Victoria, với 5.350 visa phân loại 190 và 2790 visa vùng miền có sẵn. 
– Cập nhật hơn 100 ngành nghề vào danh sách ngành nghề có tay nghề cao trong năm nay, nâng tổng số lên 276.

Victoria

– Victoria có số lượng visa được đề cử của tiểu bang cao thứ hai với hạn ngạch là 11,570 chỉ tiêu cho năm 2022/23. 
– Số lượng visa subclass 190 cao nhất (9.000), cũng như 2.400 visa vùng miền và 170 visa kinh doanh.

Queensland

– Danh sách các ngành nghề đủ điều kiện ở Queensland đã được cập nhật bao gồm 114 ngành nghề vào năm 2022/23. 
– Queensland có 3.000 visa subclass 190, cũng như 1.200 visa vùng miền và 235 visa kinh doanh.

Nam Úc (SA)

– Nam Úc đã mở đơn đăng ký cho chương trình bảo lãnh của bang , với hơn 500 ngành nghề đạt chuẩn. Bang cũng sẽ chọn những ứng viên ở ngoài Úc đã nộp đến SkillSelect database.
– SA đã được phân chia 2.700 chỉ tiêu subclass visa 190, cũng như 3.180 chỉ tiêu visa vùng miền và 70 visa kinh doanh.

Lãnh thổ phía bắc (NT)
– Lãnh thổ phía bắc là một trong số khu vực không chấp nhận đơn đăng ký của người sống ngoài Úc. NT cũng yêu cầu những người nộp đơn thành công đồng ý sống và làm việc tại NT ít nhất 3 năm.

New South Wales

– NSW có sự phân bổ các hạn ngạch do tiểu bang đề cử nhiều nhất, với hơn 12.000 chỉ tiêu

Lãnh thổ thủ đô Úc (ACT)

– Tiêu chí tay nghề của ACT rất rộng và bao gồm hơn 420 ngành nghề trong danh sách tay nghề của Khối thịnh vượng chung.

ACT có 800 visa subclass 190, 1.920 visa vùng miền khác và 10 visa kinh doanh.

Tasmania

– Chương trình tại Tasmania dự kiến sẽ sớm mở cho những người quan tâm đăng ký từ những người hiện đang làm việc trong bất kỳ vai trò có kỹ năng tay nghề liên quan đến đánh giá kỹ năng tay nghề của họ, trước khi mở thêm hơn vào tháng 10.