17 Apr 2019

Du học chuyên ngành Kế toán 2019

Kế toán là nghiệp vụ thông tin tài chính về một doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân được ghi lại, phân loại, tóm tắt, giải thích và truyền đạt.

Kế toán là gì?

Khác với các lĩnh vực như công nghệ thông tin, luật, thống kê, kinh doanh và kinh tế, kế toán là một môn học đa ngành tập trung vào các hoạt động kinh tế của một tổ chức hoặc cá nhân.

Sinh viên kế toán sẽ có được kiến ​​thức lý thuyết và thực hành nâng cao về kế toán và tài chính; thành thạo các kỹ năng tính toán và tính toán và kỹ thuật sử dụng trong thực hành kế toán chuyên nghiệp; tìm hiểu cách sử dụng phần mềm kế toán chuyên dụng (như CIMA Sage) và có được sự hiểu biết rộng về các lĩnh vực kế toán, tài chính và thương mại trong bối cảnh quốc tế.

Các loại bằng cấp kế toán

Có nhiều loại bằng cấp kế toán khác nhau, với các chức danh cấp đại học như Bachelor of Accountancy hoặc Bachelors in Accounting. Các chuyên ngành  Cử nhân Kế toán (BAcy, BAcc  hoặc  BAccty ) ở Mỹ thường là bằng đại học công nhận trong nước đào tạo ra các kế toán chuyên nghiệp.

Ở một số quốc gia khác, bằng cấp kế toán có thể được biết đến như Bachelor of Arts (BA) in Accounting hay Bachelor of Science (BSc) in Accounting (BS/ACC). Trong khi đó ở Nam Phi, các khóa học Kế toán phổ biến thường là Bachelor of Accounting Science (BAccSci) và Baccalaureus Computationis (BCompt).

Mặc dù nhiều trường đại học cung cấp bằng đại học với trọng tâm duy nhất là kế toán, nhưng cũng thường thấy kế toán được dạy cùng với các môn học khác (phổ biến nhất là tài chính, kinh tế hoặc quản lý kinh doanh) theo chương trình chung. Ngoài ra còn có các bằng kinh doanh tổng quát tập trung vào kế toán như Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA) về Kế toán và Cử nhân Thương mại (BCom) về Kế toán .

Hầu hết các bằng cấp kế toán được công nhận bởi một cơ quan chuyên môn có liên quan cho kế toán ở cấp quốc gia. Ví dụ bao gồm Hiệp hội Kế toán viên được chứng nhận và có chứng chỉ có trụ sở tại Vương quốc Anh, Viện Kế toán tài chính và Học viện kế toán quản lý và Viện kế toán công chứng Hoa Kỳ có trụ sở tại Hoa Kỳ. Học một văn bằng được công nhận cho phép sinh viên tốt nghiệp nộp đơn vào vị trí có liên quan để được miễn các kỳ thi nhất định.

Yêu cầu đầu vào cho bằng cấp kế toán

Những người đăng ký học kế toán thường được yêu cầu chứng minh một nền tảng vững chắc về toán họ, thường những người đã tham gia các khóa học về thống kê hoặc kinh doanh sẽ có lợi thế hơn. Một số trường đại học cho phép sinh viên chuyển đổi giữa các chương trình kế toán sau năm đầu tiên, để chọn một chuyên ngành phù hợp nhất với sở thích và khả năng của họ khi kết thúc các môn học chung.

Nội dung chương trình kế toán

Một khóa kế toán bậc đại học kéo dài bốn năm ở Mỹ, ba năm ở Singapore, Anh và Úc (và hầu hết các quốc gia khác), và hai năm ở Malta cung cấp cho sinh viên đã đạt được điểm đặc biệt trong bằng Cử nhân Thương mại.

Trong năm đầu tiên nửa năm đầu, sinh viên sẽ được giới thiệu các chủ đề chính trong kế toán, tài chính và kinh doanh. Sau đó, họ có thể chọn chuyên về các chủ đề kế toán cụ thể và điều đó khiến họ quan tâm, hoặc chọn các tiểu ngành sau đó.

Học sinh thường làm việc để hoàn thành một dự án nghiên cứu lớn, với các phương pháp đánh giá khác bao gồm báo cáo, thuyết trình nhóm và danh mục đầu tư. Dạy học thường dựa trên lớp học, bao gồm các bài tập cá nhân và nhóm, nghiên cứu trường hợp thực tế, bài giảng, hội thảo CNTT, bao gồm cả việc sử dụng phần mềm kế toán.

Hầu hết các trường đều cung cấp cho đội ngũ giảng viên kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính kế toán, trong khi nhiều đơn vị đào tạo cũng cho phép sinh viên dành một năm cho vị trí tại một công ty cụ thể ở địa phương hoặc nước ngoài.để có được kinh nghiệm làm việc giá trị, kỹ năng ngôn ngữ và kế toán và chuyên nghiệp.