31 Oct 2019

DU HỌC THPT ÚC – TRẦN NGỌC LINH

Du Học Úc chưa bao giờ thuận lợi như hiện tại.

Chúc mừng Bạn 𝗧𝗿𝗮̂̀𝗻 𝗡𝗴𝗼̣𝗰 𝗟𝗶𝗻𝗵 đã xin thành công Visa Du học Úc – Hệ THPT Úc.

Vào Tháng 11 này Ngọc Linh sẽ đáp chuyến bay sang Sydney, Austrlia để chuận bị cho kỳ học sắp tới tại 𝙏𝙧𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙊𝙭𝙛𝙤𝙧𝙙 𝘾𝙤𝙡𝙡𝙚𝙜𝙚.

EMK GLobal VietNam chúc em sẽ nhưng trại nghiệm tốt tại chân trời mới. Chúc em thành công trên con đường du học sắp tới <3

👨‍💼 Chuyên gia Tư vấn Du học Úc & Canada