21 Aug 2019

Guardian Visa (visa 590): Những điều cần biết về visa người giám hộ Úc

 1. Visa Giám hộ – Subclass 590 là gì?

Visa Giám hộ (Guardian Visa) là loại visa tạm trú dành cho bố mẹ, người giám hộ; hoặc người trưởng thành trên 21 tuổi được cha mẹ/người giám hộ uỷ quyền chăm sóc cho du học sinh dưới 18 tuổi hoặc trên 18 tuổi cần chăm sóc đặc biệt. Người nộp đơn có thể ở trong hoặc ngoài lãnh thổ Úc khi nộp đơn xin loại visa này.

2. Quyền lợi của visa 590 là gì?

Người giữ visa Giám hộ được phép sinh sống và học tập tại Úc. Đồng thời, người sở hữu visa được phép học các khoá Tiếng Anh ngắn hạn (ELICOS) ít hơn 20 giờ/tuần hoặc các khoá học ngắn có thời hạn dưới 3 tháng. Ngoài ra, họ không được phép làm việc trong thời gian lưu trú tại Úc.

3. Thời hạn của visa giám hộ là bao lâu?

Người giám hộ được phép ở lại Úc cho tới khi visa du học của học sinh hết hạn hoặc đến khi học sinh đủ 18 tuổi (tuỳ thuộc vào thời hạn nào đến trước).

4. Điều kiện để nộp visa 590 là gì?

Người nộp đơn xin visa 590 phải:

 • Là cha mẹ hoặc người giám hộ; hoặc người thân trên 21 tuổi được cha mẹ/ người giám hộ uỷ quyền
 • Có đủ khả năng cung cấp nơi cư trú, những phúc lợi và hỗ trợ cơ bản cho du học sinh, và
 • Không mang theo thành viên gia đình dưới 6 tuổi, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Trong một số trường hợp, visa 590 sẽ được cấp nếu xét thấy điều này có lợi cho mối quan hệ giữa Úc và Việt Nam. Trong trường hợp này, người nộp đơn cần phải cung cấp văn bản hỗ trợ từ chính phủ nước bạn hoặc từ Bộ Ngoại giao và Thương Mại Úc.

Đồng thời người nộp đơn xin visa 590 cũng phải đạt các điều kiện sau:

 • Đủ điều kiện về sức khoẻ và lí lịch tư pháp;
 • Đủ điều kiện tài chính để hỗ trợ cho chính mình, những người đi kèm và du học sinh;
 • Mua bảo hiểm sức khoẻ cho bản thân và những người phụ thuộc đi kèm;
 • Không có bất kì khoản nợ nào với Chính phủ Úc hoặc đã có kế hoạch trả nợ;
 • Chỉ có thể tạm trú tại Úc;
 • Cung cấp thông tin sinh trắc học nếu được yêu cầu.

Điều kiện về chứng minh tài chính:

Người nộp đơn sẽ phải chứng minh mình đủ khả năng tài chính để chu cấp cho bản thân, du học sinh và người phụ thuộc đi kèm trong suốt thời gian lưu trú tại Úc. Bạn phải cam kết điều này trong đơn xin cấp visa gửi cho Bộ Di trú Úc.

Người nộp đơn chứng minh khả năng tài chính của mình bằng một trong số những giấy tờ sau:

 • Bằng chứng về khoản kinh phí đủ chi trả cho phí du lịch và sinh sống của bản thân người nộp đơn, du học sinh và trẻ em đi kèm theo người nộp đơn (nếu có) trong 12 tháng; hoặc
 • Bằng chứng về việc vợ/chồng của người nộp đơn (người này không đi du lịch đến Úc) sẽ hỗ trợ cho bạn và những người phụ thuộc; và phải có thu nhập ít nhất AUD$70,000.

5. Chi phí cho việc nộp visa 590

Chi phí cho việc nộp visa 590 là từ AUD$560 trở lên. Bạn có thể phải chi trả cho những khoản chi phí khác, bao gồm kiểm tra sức khoẻ, kiểm tra lí lịch tư pháp, hoặc bất kì chứng nhận và kiểm tra cần thiết khác được Bộ Di trú Úc yêu cầu.