29 Aug 2023

HÀNH ĐỘNG CHẤM DỨT NHỮNG SAI TRÁI TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Thông cáo báo chí chung giữa Nghị sĩ Hon Jason Clare và Nghị sĩ Hon Brendan O’Connor.

Chính phủ Albanese vừa công bố gói biện pháp nhằm hỗ trợ tính liêm chính trong hệ thống giáo dục quốc tế và hỗ trợ sinh viên quốc tế.

Giáo dục quốc tế là ngành xuất khẩu lớn thứ tư của chúng tôi. Việc duy trì chất lượng cũng như tính toàn vẹn của lĩnh vực này rất quan trọng đối với nền kinh tế Úc và các mối quan hệ khác của đất nước.

Chính phủ đã kết thúc việc cho phép các cơ sở giáo dục chuyển sinh viên quốc tế ở Úc dưới 6 tháng từ việc học sang thỏa thuận có sẵn để tiếp cận việc làm ở Úc.

Việc sử dụng “ghi danh đồng thời” đã tăng mạnh vào năm 2023 – trong nửa đầu năm 2023. Có 17.000 lượt đăng ký, so với khoảng 10.500 lượt đăng ký cùng kỳ của năm 2019 và 2022.

Các cuộc điều tra gần đây đã xác định việc lạm dụng “ghi danh đồng thời” là vấn đề đối với khu vực quốc tế.

“Thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức”

Chính phủ sẽ tăng số tiền cần chứng minh tài chính mà sinh viên quốc tế cần đạt để được cấp visa. Yêu cầu này chưa được tra cứu từ năm 2019 và phải tăng lên để phản ánh chi phí sinh hoạt cao hơn. Từ ngày 1/10/2023, sinh viên quốc tế sẽ cần chứng minh tài chính từ 24.505 USD – tăng 17% so với mức hiện tại.

Thay đổi này sẽ đảm bảo sinh viên đến Úc học tập đủ khả năng tự trang trải cuộc sống và không phải đối mặt với nguy cơ bị bóc lột sức lao động.

Chính phủ sẽ áp dụng biện pháp giám sát bổ sung đối với nhóm người có nguy cơ cao. Và yêu cầu cung cấp thêm tài liệu để ngăn chặn gian lận hồ sơ đăng ký.

Chính phủ cũng sẽ xem xét sử dụng quyền hạn theo Mục 97 của Luật Dịch vụ Giáo dục dành cho Du học sinh (ESOS) để đình chỉ các cơ sở giáo dục có rủi ro cao. Giấy chứng nhận đình chỉ này có nghĩa là các cơ sở giáo dục sẽ không thể tuyển dụng sinh viên quốc tế.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Úc sử dụng quyền lực này. Điều này phản ánh mức độ nghiêm trọng của Chính phủ Albanese đối với vấn đề các cơ sở giáo dục gian lận. Chính phủ sẽ ngay lập tức tham khảo ý kiến về các quy định có thể làm căn cứ rõ ràng cho việc sử dụng giấy chứng nhận đình chỉ. Chẳng hạn như tỷ lệ hồ sơ có tài liệu gian lận và tỷ lệ từ chối của các cơ sở giáo dục. Chính phủ đặc biệt quan ngại về hơn 200 cơ sở giáo dục hiện có tỷ lệ từ chối cấp thị thực cao hơn 50%.

Chính phủ đang xem xét các biện pháp tiếp theo để tăng cường tính liêm chính trong hệ thống giáo dục quốc tế như một phần của Chiến lược Di cư, dự kiến được ban hành vào cuối năm nay.

Trích dẫn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Jason Clare:

“Số lượng sinh viên quốc tế gần như quay trở lại mức trước đại dịch. Đó là một điều tốt. Giáo dục quốc tế là tài sản vô cùng quý giá của quốc gia”. 

“Nhưng cũng có những thách thức trong hệ thống giáo dục quốc tế. Khi các sinh viên quay trở lại, có một số người vô đạo đức đang cố gắng lợi dụng họ.” 

“Sự thay đổi này có tác dụng ngăn chặn các cơ sở dịch vụ tuyển sinh sinh viên trước khi họ học đủ sáu tháng bắt buộc tại các cơ sở giáo dục.

“Điều này sẽ giúp đảm bảo tính toàn vẹn của ngành xuất khẩu lớn nhất của chúng tôi đồng thời trấn áp các cơ sở gian lận.”

Trích dẫn của Bộ trưởng Bộ Kỹ năng và Đào tạo, Brendan O’Connor:

“Những thay đổi này phản ánh quyết tâm của chúng tôi trong việc tăng cường tính liêm chính của bậc đào tạo nghề – VET”. 

“Việc 9 trên 10 công việc trong tương lai sẽ yêu cầu trình độ sau trung học và  bậc đào tạo nghề – VET là con đường quan trọng để đảm bảo việc làm. Chúng tôi cam kết nâng cao nhận thức về bậc đào tạo nghề – VET. Đây là một bước quan trọng để thực hiện điều đó.

“Việc đảm bảo mục đích phù hợp của bậc đào tạo nghề – VET rất quan trọng trong việc giải quyết tình trạng thiếu kỹ năng cũng như giảng dạy và đào tạo lực lượng lao động hiện tại và tương lai của chúng ta.

Trích dẫn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Clare O’Neil

“Giáo dục quốc tế là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ tư của chúng tôi – điều cần thiết là chúng tôi phải duy trì danh tiếng toàn cầu về chất lượng giáo dục. Chính phủ của chúng tôi không khoan nhượng với những đối tượng bóc lột học sinh”

“Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng – bữa tiệc đã kết thúc, những sai trái và sơ hở đã cản trở hệ thống này sẽ bị đóng cửa”. 

Nguồn: Bộ trưởng Bộ Di trú, thứ 7 ngày 26/08/2023.
Xem thêm: https://minister.homeaffairs.gov.au/ClareONeil/Pages/action-end-rorts-international-education.aspx