28 Oct 2019

Một số thông tin thay đổi về quy định định cư Úc

Chính phủ Morrison đang tăng cường cam kết với khu vực Úc bằng cách đảm bảo hệ thống định cư, khuyến khích người di cư có tay nghề sống và làm việc tại các vùng miền và khu vực thưa dân.

Vào tháng 3 năm nay, Chính phủ tuyên bố sẽ giảm giới hạn di cư vĩnh viễn từ 190.000 xuống 160.000 địa điểm, và trong đó dành 23.000 địa điểm cho thị thực khu vực.

Sau sự tăng trưởng chưa từng có (124%) về số lượng thị thực khu vực được cấp trong quý đầu tiên của năm chương trình này, Chính phủ đang tăng tổng số địa điểm trong khu vực lên 25.000.

Định nghĩa của khu vực Úc cho mục đích di cư cũng sẽ thay đổi. Perth và Gold Coast sẽ không còn được phân loại là thành phố lớn, đảm bảo vẫn là điểm đến hấp dẫn cho người di cư có tay nghề và sinh viên quốc tế.

Định nghĩa mới sẽ có hiệu lực vào ngày 16 tháng 11.

Các địa điểm bên ngoài Melbourne, Sydney và Brisbane sẽ có quyền truy cập vào 25.000 địa điểm thị thực, ưu tiên xử lý và sinh viên tốt nghiệp đại học quốc tế sống ở những địa điểm này sẽ đủ điều kiện để xin thêm thời gian ở Úc bằng visa làm việc sau khi học.

Hệ thống mới này là trụ cột chính của Kế hoạch Dân số của Chính phủ. Điều đó sẽ giảm bớt áp lực ở ba thành phố thủ đô lớn nhất của chúng tôi, đồng thời cung cấp các ưu đãi cho người di cư đến sống và làm việc ở khu vực Úc.

Thủ tướng Scott Morrison nói: Chúng tôi sử dụng chương trình di cư của chúng tôi để hỗ trợ các khu vực phát triển để giảm áp lực dân số khỏi các thành phố thủ đô lớn và bằng cách hỗ trợ các khu vực mạnh, chúng tôi tạo ra một nền kinh tế mạnh mẽ hơn cho Úc.

Những thay đổi này sẽ thúc đẩy sự hấp dẫn đối với rất nhiều thành phố và trung tâm khu vực đang tìm cách tăng dân số để hỗ trợ các dịch vụ địa phương như trường học và chăm sóc sức khỏe, đồng thời thu hút công nhân và sinh viên mới, nghĩa là nhiều việc làm và đầu tư hơn.

Bộ trưởng Dân số, Thành phố và Cơ sở hạ tầng đô thị Alan Tudge cho biết sự gia tăng di cư trong khu vực đã hình thành một tấm ván trung tâm của kế hoạch Chính phủ để quản lý dân số tương lai của Úc.

Bộ trưởng Tudge cho rằng: Gần 70 phần trăm tăng trưởng dân số của chúng tôi trong những năm gần đây đã đến Sydney, Melbourne và Brisbane, làm tăng áp lực lên các thành phố lớn của chúng tôi.

Di cư trên mạng đã là động lực chính cho sự tăng trưởng này và những thay đổi này có nghĩa là nhiều người di cư và sinh viên quốc tế sẽ sống, làm việc và học tập tại các thành phố nhỏ hơn và khu vực của chúng tôi.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Dan Tehan cho biết việc thu hút nhiều sinh viên, cả Úc và quốc tế, đến học tại các khu vực là một phần trong trọng tâm của Morrison Chính phủ đối với giáo dục đại học khu vực.

Bộ trưởng Giáo dục Quốc tế đã đóng góp 35 tỷ đô la cho nền kinh tế vào năm ngoái, nhưng chỉ ba phần trăm trong số 690.000 sinh viên quốc tế đã được ghi danh vào khu vực Úc, Bộ trưởng Bộ trưởng Tehan cho biết.

Chúng tôi muốn cả nước cùng chia sẻ các cơ hội việc làm, kinh doanh và văn hóa đi kèm với sinh viên quốc tế. Sinh viên quốc tế học tập tại khu vực Úc cũng đánh giá trải nghiệm sống và học tập của họ cao hơn so với sinh viên ở các trung tâm đô thị.

Bộ trưởng Bộ Di trú, Quốc tịch, Dịch vụ Di dân và Đa văn hóa David Coleman cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Tiểu bang và Lãnh thổ và cộng đồng khu vực để đảm bảo hệ thống di cư của Úc phù hợp với nhu cầu của các thành phố và khu vực của chúng tôi.

Chúng tôi biết các khu vực của khu vực Úc muốn phát triển – phát triển kinh tế, phát triển các lĩnh vực giáo dục và phát triển cộng đồng của họ, Bộ trưởng Coleman nói.

Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét các cài đặt di chuyển trong khu vực của mình để đảm bảo họ tiếp tục hỗ trợ khu vực Úc.

Để đảm bảo Chính phủ đạt được các mục tiêu và tiếp tục hỗ trợ khu vực Úc, Bộ trưởng Coleman đã triển khai Cán bộ tiếp cận khu vực tới các khu vực để thúc đẩy các sáng kiến ​​di cư lành nghề và hỗ trợ tận tình cho chủ lao động trong khu vực, giúp họ hiểu các lựa chọn thị thực nghề của họ.

Định nghĩa định cư

Định nghĩaVị tríKhu vực xem xét
Các thành phố lớnSydney
Melbourne
Brisbane
NA
Thành phố và trung tâm khu vực lớnPerth
Adelaide
Gold Coast
Sunshine Coast Canberra Newcastle/Lake Macquarie
Wollongong/Illawarra Geelong
Hobart
Truy cập vào 25.000 địa điểm dành riêng cho khu vực. Xử lý chiến binh trên thị thực khu vực. Tiếp cận với Danh sách nghề nghiệp khu vực – nhiều việc làm hơn so với danh sách ngoài khu vực. học visa làm việc.
Trung tâm khu vực và khu vực khácAll other locationsTruy cập vào 25.000 địa điểm dành riêng cho khu vực. Xử lý chiến binh trên thị thực khu vực. Truy cập vào Danh sách nghề nghiệp khu vực – nhiều việc làm hơn so với danh sách ngoài khu vực. Sinh viên quốc tế học tại các trường đại học trong khu vực sẽ đủ điều kiện để truy cập thêm 2 năm tại Úc trên một bài đăng -study visa làm việc. Chiến lược trong việc đàm phán Thỏa thuận di cư khu vực được chỉ định cụ thể theo vùng (DAMAs).