06 Jun 2019

visa dành cho người có tay nghề cao muốn đến Úc làm việc và định cư

Với mỗi nghề mà Bộ Di Trú cho nhập cư vào Úc, thì Bộ Di Trú có chỉ tiêu cụ thể hàng năm – occupation ceiling, và một khi chỉ tiêu này đã đạt được – cấp đủ số visa, Bộ Di Trú sẽ ngừng xét hồ sơ xin visa của nghề này.

Tất cả những người muốn đến Úc định cư với tay nghề chuyên môn, ví dụ ngành kế toán, đầu tiên họ phải nộp đơn bày tỏ nguyện vọng (Expression of Interest – EOI) cho Bộ Di Trú.

Khi Bộ Di Trú nhận được đơn này trên mạng, họ sẽ xem xét. Người nào có số điểm cao nhất, đủ điều kiện nhất, sẽ được Bộ Di Trú ưu tiên gửi thư mời nộp hồ sơ xin visa (invitation rounds)

Những người chưa đủ điều kiện hoặc không bằng những người khác, Bộ Di Trú chưa xét đến và có thể sẽ không có cơ hội được Bộ Di Trú gửi thư mời nộp hồ sơ xin visa.

Nhưng không có nghĩa là họ không còn cơ hội!

Điểm nhận thư mời ngày 23/5/2018:

Occupation IDDescriptionPoints scoreDate of effect
2211Accountants8017/01/2018  2:50 PM
2212Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers8012/02/2018  3:27 PM
2334Electronics Engineer7517/05/2018  12:13 AM
2335Industrial, Mechanical and Production Engineers7516/05/2018  7:41 PM
2339Other Engineering Professionals753/04/2018  11:27 PM
2611ICT Business and System Analysts7518/02/2018  7:19 AM
2613Software and Applications Programmers7526/03/2018  12:06 AM
2631Computer Network Professionals7518/04/2018  7:08 PM

quyết để giúp các bạn… giữ chỗ tốt và giành được một suất visa trong SkillSelect mình chọn

Đối với những người nộp hồ sơ xin visa dạng có tay nghề cao đến Úc . Họ phải liên tục theo dõi những thông báo của Bộ Di Trú có liên quan đến loại visa này, để biết những thông tin mới nhất, yêu cầu mới nhất.

Hiện tại cứ mỗi hai tuần Bộ Di Trú có thông báo một đợt xét tuyển và cho biết cụ thể mỗi đợt như vậy sẽ nhận bao nhiêu người.

Nếu có thêm điểm hay thay đổi hoàn cảnh, cần lập tức bổ sung hồ sơ, để hồ sơ nổi bật lên và Bộ Di Trú có thể kịp thời chú ý.

Bảng dưới đây là số lượng thư mời được ban hành trong vòng rút hồ sơ Skillselect:

Ngày 11/4/2019:

Visa SubclassNumber
Skilled – Independent (subclass 189)100
Skilled Regional (Provisional) (subclass 489)10

Ngày 11/1/2019:

Visa SubclassNumber
Skilled – Independent (subclass 189)2490
Skilled Regional (Provisional) (subclass 489)10

Ngày 11/10/2018:

Visa SubclassNumber
Skilled – Independent (subclass 189)4340
Skilled Regional (Provisional) (subclass 489)10

Ngày 11/9/2018:

Visa SubclassNumber
Skilled – Independent (subclass 189)2490
Skilled Regional (Provisional) (subclass 489)10

Ngày 11/8/2018:

Visa SubclassNumber
Skilled – Independent (subclass 189)2490
Skilled – Regional (Provisional) (subclass 489)10

Ngày 11/7/2018:

Visa SubclassNumber
Skilled – Independent (subclass 189)1000
Skilled – Regional (Provisional) (subclass 489)10

Ngày 20/6/2018:

Visa SubclassNumber
Skilled – Independent (subclass 189)300
Skilled – Regional (Provisional) (subclass 489)5

Ngày 6/6/2018:

Visa subclassNumber
Skilled – Independent (subclass 189)300
Skilled – Regional (subclass 489)5

Ngày 30/5/2018:

Visa subclassNumber
Skilled – Independent (subclass 189)300
Skilled – Regional (subclass 489)5

vòng thư mời diễn ra ngày 9/5/2018:

Visa subclassNumber
Skilled – Independent (subclass 189)300
Skilled – Regional (subclass 489)5

Dưới đây là bảng thông kê số lượng thư mời đã đươc ban hành trong năm tài chính 2018-2019:

Visa subclassJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMayJuneTotal
Skilled – Independent (subclass 189)100024902490 4340 4340 2490 2490 14901490 100 22720
Skilled – Regional Provisional (subclass 489)10101010 10 10 10  10 10 10  100
Total101025002500 4350 43502500 2500  1500 1500110  22820