05 May 2023

𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐁𝐀̣𝐍 𝐃. 𝐓. 𝐓 Đ𝐀̃ 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 Đ𝐀̣𝐓 𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐃𝐔 𝐇𝐎̣𝐂 (𝐒𝐔𝐁𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒 𝟓𝟎𝟎)

Chúc mừng bạn D.T.T đã có visa chỉ sau 3 ngày làm việc.

Ngày nộp hồ sơ: 𝟏𝟏/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑
Ngày cấp visa: 𝟎𝟕/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn T hiện đang giữ Bridging visa A chờ kết quả visa Bảo lãnh con cái – Child visa (subclass 802) và muốn gia hạn visa du học để hoàn thành gói khóa học 𝐃𝐢𝐩𝐥𝐨𝐦𝐚 𝐨𝐟 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 và 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐨𝐟 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 tại trường 𝐋𝐲𝐨𝐧𝐬 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐞 và đây cũng là lần thứ 2 bạn T gia hạn visa.

EMK chúc bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong chặng đường học tập tại Úc.

Tư vấn Du học Dự bị Taylors College