23 Sep 2022

Southern Cross University

Thông tin chung Southern Cross University (SCU) được thành lập vào năm 1994, cách Sydney 800km về phía Đông Bắc. Toạ lạc ngay tại trung tâm chính

Đọc tiếp

23 Sep 2022

The Hotel School

1, Thông tin chung The Hotel School được hình thành dựa trên sự kết hợp thú vị giữa Southern Cross University và tập đoàn Mulpha Úc. Thành lập

Đọc tiếp