15 Nov 2023

VÒNG DUYỆT THƯ MỜI CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DIỆN TAY NGHỀ – BANG TÂY ÚC

Trong vòng mời này, bang đã gửi đến 1,200 thư mời, trong đó 618 lời mời cho Visa 190 và 582 lời mời cho Visa 491. Tổng số đơn đề cử cho các dòng tính đến ngày 10/11/2023:

SNMP General stream (diện thông thường) – WASMOL schedule 1 

 • Visa tay nghề bảo lãnh bang (subclass 190): 950 suất
 • Visa tay nghề vùng miền (subclass 491): —

SNMP General stream (diện thông thường) – WASMOL schedule 2

 • Visa tay nghề bảo lãnh bang (subclass 190): 1403 suất
 • Visa tay nghề vùng miền (subclass 491): 700 suất

SNMP Graduate stream – higher education graduates (dành cho sinh viên tốt nghiệp từ hệ đại học trở lên)

 • Visa tay nghề bảo lãnh bang (subclass 190): 543 suất
 • Visa tay nghề vùng miền (subclass 491): 320 suất

SNMP Graduate stream – vocational education and training graduates (dành cho sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng hoặc nghề)

 • Visa tay nghề bảo lãnh bang (subclass 190): 210 suất
 • Visa tay nghề vùng miền (subclass 491): 62 suất

Tại vòng đề cử mói nhất của Bang, điểm EOI tối thiểu đã nhận đề cử như sau:

 • SNMP General stream (diện thông thường) – WASMOL schedule 1: 75 điểm
 • ​SNMP General stream (diện thông thường) – WASMOL schedule 2: 70 điểm
 • SNMP Graduate stream – higher education graduates (sinh viên tốt nghiệp hệ thạc sĩ & tiến sĩ): 75 điểm
 • SNMP Graduate stream – vocational education and training graduates (sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng nâng cao): 75 điểm

Nguồn: Cổng thông tin Chính phủ Bang Tây Úc