15 Nov 2023

CẬP NHẬT MỚI NHẤT VỀ TIÊU CHÍ ĐỀ CỬ VISA TAY NGHỀ (SUBCLASS 491)

Việc đề cử cho visa ở NSW cho phép người nhập cư sống, làm việc và học tập tại các vùng thưa dân. Đề cử cho visa này có hiệu lực trong vòng 5 năm tại NSW.

Việc ứng cử cho loại visa này bao gồm 2 lộ trình:

 • Lộ trình 1: Nộp đơn trực tiếp cho Investment NSW nếu đương đơn từng làm việc lâu dài tại cơ sở lao động tại NSW;
 • Lộ trình 2: Được Investment NSW mời nộp đơn.

Lộ trình 1: Nộp đơn trực tiếp cho Investment NSW nếu đương đơn:

– Đương đơn cần đang sinh sống và làm việc tại các vùng thưa dân tại bang NSW. Với thời gian liên tục trong vòng 12 tháng. Các yêu cầu về việc làm bao gồm:

 • Tại một cơ sở làm việc được chỉ định liên quan tới ngành nghề của đương đơn;
 • Được chứng minh là lao động có tay nghề bởi NSW;
 • Được trả mức lương tối thiểu là 70,000 đô.

– Đảm bảo đủ điều kiện của visa và đề cử của NSW. Và nộp Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) trong SkillSeclect.

Lộ trình 2: Được Investment NSW mời nộp đơn.

 • Đảm bảo đủ điều kiện của visa và đề cử của NSW và nộp Thư bày tỏ nguyện vọng EOI trong SkillSeclect;
 • Vòng mời: Diễn ra xuyên suốt năm tài khóa, không được xác định trước hay công bố công khai;
 • Tiêu chí lựa chọn: xem xét các yếu tố như trình độ tiếng Anh và kinh nghiệm làm việc. NSW ưu tiên các EOI được nộp trong các ngành nghề mục tiêu của NSW.
 • Các ngành nghề mục tiêu: Trong các vòng mời của Pathway 2, bang NSW sẽ tập trung gửi gửi thư mời cho các lĩnh vực ưu tiên bao gồm: Sức khỏe (Health), Giáo dục (Education), Công nghệ thông tin (ICT), cơ sở hạ tầng (Infrastructure) và nông nghiệp (Agriculture).

VISA TAY NGHỀ (SUBCLASS 491) LÀ VISA GÌ?

Visa 491 của Úc (Skilled Work Regional visa – subclass 491) là visa diện tay nghề vùng miền. Visa này cho phép những người lao động có kỹ năng và gia đình họ tạm trú tại các khu vực được chỉ định của Úc. Điều kiện là người lao động phải được đề cử bởi Chính phủ của tiểu bang, vùng lãnh thổ Úc, hoặc người thân là thường trú nhân/ công dân Úc. Nếu giữ visa 491 được 3 năm và tích lũy đủ điều kiện, đương đơn có thể xin visa 191 để định cư Úc.

QUYỀN LỢI CỦA VISA TAY NGHỀ (SUBCLASS 491)

 • Được lưu trú Úc 5 năm (tại khu vực được chỉ định).
 • Làm việc và học tập tại vùng chỉ định.
 • Học hơn 550 giờ tiếng Anh miễn phí với chương trình tiếng Anh dành cho di dân Úc.
 • Tự do du lịch trong và ngoài nước Úc trong thời hạn của visa.
 • Có thể bảo lãnh người thân thỏa điều kiện.
 • Sau 3 năm giữ visa, đương đơn có cơ hội trở thành thường trú nhân Úc.

Tìm hiểu thêm về điều kiện của visa tay nghề (SUBCLASS 491) hoặc cần tư vấn lộ trình định cư Úc với visa này. Hãy liên hệ ngay với Du học & Định cư EMK Global Education & Migration để được hỗ trợ.

Tư vấn Du học Dự bị Taylors College