03 Jan 2024

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ VISA TAY NGHỀ BANG TASMANIA – THÁNG 12/2023

Cập nhật danh sách ngành nghề thiết yếu

Các ứng viên có thẩm định tay nghề và các công việc liên quan trực tiếp trong 3 tháng ở một trong danh sách ngành nghề trong đơn đăng ký nguyện vọng (ROI) của họ sẽ được hưởng ưu tiên cao nhất để được mời đăng ký đề cử.

Những ROI đã nộp và có ngành nghề liên quan trực tiếp tới thẩm định tay nghề đối với ngành nghề được thêm vào trong danh sách sẽ được đánh giá lại và được mời đề cử. Những ROI mới có ngành nghề liên quan trực tiếp tới việc thẩm định tay nghề đối với ngành nghề đã bị loại ra khỏi danh sách sẽ không được mời ứng cử, nhưng vẫn có thứ tự ưu tiên đề cử cao.

Các ngành nghề được bổ sung vào danh sách ngành nghề thiết yếu:

2324 Graphic and Web Designers and Illustrators          

 • 232411 Graphic Designer
 • 232412 Illustrator
 • 232413 Multimedia Designer
 • 232414 Web Designer

2411 Early Childhood (Pre-primary School) Teachers         

 • 241111 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher

2412 Primary School Teachers         

 • 241213 Primary School Teacher

2413 Middle School Teachers / Intermediate School Teachers

 • 241311 Middle School Teacher / Intermediate School Teacher

2414 Secondary School Teachers    

 • 241411 Secondary School Teacher

2415 Special Education Teachers     

 • 241511 Special Needs Teacher
 • 241512 Teacher of the Hearing Impaired
 • 241513 Teacher of the Sight Impaired
 • 241599 Special Education Teachers (nec)

2613 Software and Applications Programmer

 • 261311 Analyst Programmer
 • 261312 Developer Programmer
 • 261313 Software Engineer
 • 261314 Software Tester
 • 261315 Cyber Security Engineer
 • 261316 DevOps Engineer
 • 261317 Penetration Tester
 • 261399 Software and Applications Programmers (nec)

2621 Database and Systems Administrators, and ICT Security Specialists

 • 262111 Database Administrator
 • 262113 Systems Administrator
 • 262114 Cyber Governance Risk and Compliance Specialist
 • 262115 Cyber Security Advice and Assessment Specialist
 • 262116 Cyber Security Analyst
 • 262117 Cyber Security Architect
 • 262118 Cyber Security Operations Coordinator

4117 Welfare Support Workers         

 • 411711 Community Worker
 • 411712 Disabilities Services Officer
 • 411713 Family Support Worker
 • 411714 Parole or Probation Officer
 • 411715 Residential Care Officer
 • 411716 Youth Worker

Các ngành nghề bị loại bỏ khỏi danh sách ngành nghề thiết yếu:

2321 Architects and Landscape Architects

 • 232111 Architect
 • 232112 Landscape architect

2326 Urban and Regional Planners

 • 232611 Urban and Regional Planner

2346 Medical Scientists         

 • 234611 Medical Laboratory Scientist

2513 Occupational and Environmental Health Professionals           

 • 251311 Environmental Health Officer
 • 251312 Occupational Health and Safety Adviser

3112 Medical Technicians

 • 311211 Anaesthetic Technician
 • 311212 – Cardiac Technician
 • 311213 – Medical Laboratory Technician
 • 311214 – Operating Theatre Technician
 • 311215 – Pharmacy Technician
 • 311216 – Pathology Collector
 • 311299 – Medical Technicians (nec)

3123 Electrical Engineering Draftspersons and Technicians

 • 312311 Electrical Engineering Draftsperson
 • 312312 Electrical Engineering Technician

Cập nhật Danh sách ngành nghề bang Tasmania (TOSOL)

TOSOL cũng đã được cập nhật để đồng nhất với danh sách các ngành nghề thiết yếu, và hiện gồm Nhóm 2324 ANZSCO – Thiết kế đồ họa, minh họa và thiết kế web. Những ROI mới bao gồm công việc tối thiểu 6 tháng liên quan đến việc thẩm định tay nghề từ nhóm ngành TOSOL sẽ đủ điều kiện để được đề cử visa loại 190 (và đề cử visa loại 491 sau 3 tháng).

Lưu ý rằng tất cả các ngành nghề đều đủ điều kiện để được đề cử visa 190 sau 15 tháng làm việc tại Tasmania.

Khi nào ứng viên đạt mức green pass sẽ được mời nộp đơn đề cử?

Do số lượng đề cử nhận được trong năm vừa qua không nhiều, nên Úc sẽ tập trung vào những ứng viên đạt mức độ ưu tiên cao nhất – những người có gold hoặc green pass – để đề cử.

Mục tiêu của cập nhật này là mời tất cả những ứng viên đạt green pass ROI nộp đơn đề cử trong vòng 8 tuần. Tuy nhiên, do đề cử cho visa 190 nhận được mức độ quan tâm cao, nên khoảng thời gian này hiện đang được ra hạn thêm. Úc dự kiến tất cả những đề cử cho visa 190 sẽ được sử dụng vào đầu tháng 05 năm 2024.

Tất cả những ROI cho visa 491 với green pass hiện đang được mời trong 1 tới 3 tuần. Nếu có sẵn các địa điểm đề cử vào chương trình cuối năm 2023 – 2024, Úc có thể mời thêm những người có orange pass để đăng ký đề cử.

Tasmanian Skilled Employment (diện tay nghề dài hạn) – không áp dụng cho thành viên của hiệp hội nghề nghiệp

Những ứng viên theo lộ trình visa 190 của bang Tasmanian (theo TOSOL) có thẩm định tay nghề và ngành nghề thuộc nhóm ANZSCO bao gồm ngành Kế toán – mã 2211, và ngành Kiểm toán mã 2212, thì Thư ký doanh nghiệp và Thủ quỹ doanh nghiệp cần phải có tư cách thành viên thuộc tổ chức CPA, CA, IPA, ACCA, CFA, hoặc CIMA.

Điều kiện này không áp dụng cho visa 190 Tasmanian Skilled Employment (diện tay nghề dài hạn). Các ứng viên đã đăng ký lộ trình này có thẩm định tay nghề và ngành nghề thuộc nhóm ANZSCO bao gồm ngành Kế toán – mã 2211, và ngành Kiểm toán mã 2212, thì Thư ký doanh nghiệp và Thủ quỹ doanh nghiệp cần phải từng làm việc tại một doanh nghiệp đã hoạt động tại Tasmania trong vòng ít nhất 3 năm gần nhất.

Hoạt động doanh nghiệp trực tiếp liên quan tới việc học

Để chứng minh hoạt động của doanh nghiệp liên quan trực tiếp tới thẩm định tay nghề của họ hoặc học tập tại Tasmania, họ cần chứng minh sự liên quan giữa lĩnh vực hoạt động kinh doanh, các hoạt động đã thực hiện khi điều hành doanh nghiệp đó và các nhiệm vụ được nêu đối với nghề nghiệp được đánh giá thuộc nhóm ANZSCO, hoặc các chủ đề nghiên cứu liên quan tới chuyên môn.

Tuy nhiên, thẩm định tay nghề của chuyên gia Marketing hoặc sinh viên tốt nghiệp từ khóa học Marketing có thể có mối liên hệ với các doanh nghiệp tập trung chủ yếu về Marketing.

Các ngành nghề có kỹ năng và kỹ năng thấp

Để chứng minh kỹ năng tay nghề của ứng viên gold hoặc green thì ngành nghề đó cần phải đồng nhất với mức 1, 2, hoặc 3 trong nhóm ANZSCO.

Bang Tasmania sẽ chấp nhận ngành nghề đó là kỹ năng nếu như có ít nhất 70% mối liên hệ giữa nghề mà đương đơn đang làm và mô tả của ngành nghề trong nhóm ANZSCO theo mức trình độ kỹ năng 1, 2 hoặc 3.

Đối với các lộ trình dành cho Sinh viên tốt nghiệp có tay nghề và Cư dân đang sinh sống tại Tasmania, sẽ có sự đánh giá linh hoạt hơn, với tỷ lệ phù hợp đạt 40%. Bất kỳ ngành nghề nào chủ yếu bao gồm hỗ trợ hành chính sẽ không được chấp nhận là ngành nghề có kỹ năng.