06 May 2023

𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐁𝐀̣𝐍 𝐏. 𝐓. 𝐓 Đ𝐀̃ 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 Đ𝐀̣𝐓 𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐋𝐀̀𝐌 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐓𝐀̣𝐌 𝐓𝐇𝐎̛̀𝐈 (𝐒𝐔𝐁𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒 𝟒𝟎𝟖)

Chúc mừng bạn P.T.T đã thành công đạt được visa 408 chỉ sau 10 ngày.

Ngày nộp hồ sơ: 𝟎𝟑/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑 
Ngày đạt visa: 𝟏𝟑/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑 

Bạn T tìm tới EMK khi 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 (𝐬𝐮𝐛𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬 𝟓𝟎𝟎) của bạn sắp hết hạn. Bạn T đã không thể nộp đơn xin 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 (𝐬𝐮𝐛𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬 𝟒𝟖𝟓) vì đã sử dụng loại visa này trước đó. 

Với sự chuyên nghiệp và nhiều năm kinh nghiệm xử lý hồ sơ của EMK. Team đã tư vấn và hỗ trợ bạn xin 𝐕𝐢𝐬𝐚 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐦 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐢 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 (𝐬𝐮𝐛𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬 𝟒𝟎𝟖). Visa của bạn được cấp 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐬𝐚𝐮 𝟏𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲.

Visa 408 là loại visa cho phép đương đơn làm việc toàn thời gian trong vòng 1 năm tại Úc và nó sẽ giúp bạn T có được những kinh nghiệm làm việc quý giá tại Úc để hoàn thành bài đánh giá tay nghề và chinh phục đỉnh PR tại Úc.

Tư vấn Du học Dự bị Taylors College