05 May 2023

𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐕𝐎̛̣ 𝐂𝐇𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐈̣ 𝐌𝐈𝐄̂𝐍 𝐓𝐇𝐀̉𝐎 𝐕𝐀̀ 𝐋𝐀𝐌 𝐃𝐔𝐘 Đ𝐀̃ 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 Đ𝐀̣𝐓 𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐃𝐔 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 (𝐒𝐔𝐁𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒 𝟔𝟎𝟎)

Chúc mừng gia đình chị Miên Thảo và Lam Duy đã thành công đạt visa du lịch. Thời hạn lên tới 3 năm.

Ngày nộp hồ sơ: 𝟐𝟏/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑
Ngày cấp visa: 𝟎𝟔/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟑

Hồ sơ tài chính của anh chị chưa được mạnh, lịch sử đi du lịch nước ngoài ít, tuy nhiên, với sự tư vấn tận tình và kinh nghiệm nhiều năm giải trình hồ sơ của team EMK, anh chị đã đạt 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 (𝐬𝐮𝐛𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬 𝟔𝟎𝟎) – 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 𝟑 𝐧𝐚̆𝐦 đ𝐢 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝟏 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐯𝐚̂𝐧 𝐭𝐚𝐲 để có cơ hội sang thăm người thân hiện đang sinh sống tại Úc.

EMK chúc anh chị có khoảng thời gian thật vui vẻ tại Úc.