12 Sep 2023

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ VISA TAY NGHỀ BANG VICTORIA 2023-2024 

Chương trình Đề cử Visa tay nghề tại bang Victoria năm 2023 – 2024 (SUBCLASS 190 & SUBCLASS 491) đã chính thức bắt đầu. Để được xem xét đề cử của bang, bạn cần phải gửi đơn Đăng ký Nguyện vọng (ROI).

Các ứng viên đang sinh sống tại bang Victoria và nước ngoài nên gửi ROI sau khi đọc yêu cầu về điều kiện đủ:

– Visa đề cử diện tay nghề (SUBCLASS 190)

– Visa tay nghề vùng miền (SUBCLASS 491)

Quy trình đăng ký nguyện vọng (ROI)

Để đăng ký đề cử visa bang Victoria, bạn cần phải nộp đơn Đăng ký Nguyện vọng và được bang mời. Thông tin bạn cung cấp trong Thư bày tỏ Nguyện vọng tại trang SkillSelect (SkillSelect EOI) sẽ được sử dụng trong quá trình đánh giá đơn Đăng ký Nguyện vọng của bạn.

Như vậy, bạn sẽ có thể được yêu cầu trả lời một vài câu hỏi cho đơn Đăng ký Nguyện vọng. Do đó, bạn cần cập nhật thông tin trong Thư bày tỏ Nguyện vọng tại trang SkillSelect, bao gồm nơi ở hiện tại của bạn.

Visa đề cử diện tay nghề (SUBCLASS 190) là gì?

Đây là visa thường trú dành cho người di cư có tay nghề. Bạn phải nhận được sự đề cử từ bang Victoria trước khi nộp đơn xin visa. Nếu bạn ở Úc, bạn phải sống ở bang Victoria vào thời điểm được đề cử.

Điều kiện 

Để đủ điều kiện nộp đơn xin đề cử visa tay nghề (SUBCLASS 190) ở bang Victoria, bạn phải:

 • Cam kết sống ở bang Victoria.
 • Đơn đăng ký nguyện vọng (ROI) của bạn được chọn.
 • Dưới 45 tuổi.
 • Tiếng Anh thành thạo.
 • Có đánh giá kỹ năng hợp lệ đối với một nghề trong danh sách nghề nghiệp đủ điều kiện dành cho loại visa này.
 • Đạt được ít nhất 65 điểm trong bài kiểm tra của Chính phủ Úc cho Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) của bạn trong SkillSelect.

Visa tay nghề vùng miền (SUBCLASS 491)

Visa tay nghề vùng miền (SUBCLASS 491) cho phép những người di cư có tay nghề sống, học tập và làm việc tại các khu vực được chỉ định trong thời gian 5 năm, với con đường trở thành thường trú nhân.

Bạn phải nhận được sự đề cử từ bang Victoria trước khi có thể nộp đơn xin loại visa này. Sau 3 năm, người có visa 491 có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin visa 191 để được cấp quyền thường trú.

Điều kiện 

Để đủ điều kiện nộp đơn xin đề cử visa tay nghề (SUBCLASS 491) ở bang Victoria, bạn phải:

 • Cam kết sống ở khu vực vùng miền của bang Victoria.
 • Đơn đăng ký nguyện vọng (ROI) của bạn được chọn.
 • Dưới 45 tuổi.
 • Tiếng Anh thành thạo.
 • Có đánh giá kỹ năng hợp lệ đối với một nghề trong danh sách nghề nghiệp đủ điều kiện dành cho loại visa này.
 • Nếu đang ở Úc, bạn phải sống và làm việc ở ở khu vực vùng miền của bang Victoria vào thời điểm được đề cử. Lưu ý, một số vùng ngoại ô của Melbourne được Bộ Nội vụ đưa vào khu vực vùng miền của bang Victoria.
 • Cam kết sống và làm việc tại khu vực vùng miền của bang Victoria.
 • Đạt được ít nhất 65 điểm trong bài kiểm tra của Chính phủ Úc cho Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) của bạn trong SkillSelect.

Nguồn: LiveinMelbourne

Liên hệ để được tư vấn & hỗ trợ làm hồ sơ visa: Du học & Định cư EMK Global Education & Migration.

Tư vấn Du học Dự bị Taylors College