05 May 2023

𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇 𝐌. 𝐓. 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄𝐍 Đ𝐀̃ 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 Đ𝐀̣𝐓 𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐃𝐔 𝐇𝐎̣𝐂 (𝐒𝐔𝐁𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒 𝟓𝟎𝟎)

Chúc mừng anh NGUYEN đã có visa sau nhiều ngày chờ đợi.

Ngày nộp hồ sơ: 𝟏𝟔/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟑

Ngày cấp visa: 𝟎𝟓/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟑

Đây là lần thứ 2 anh NGUYEN gia hạn visa tại EMK để hoàn thành khoá học tại Charlton Brown.

Anh NGUYEN lần đầu qua Úc học khoá Hotel Management. Tuy nhiên trong quá trình học tập, cảm thấy không phù hợp, anh đã chuyển qua nhiều ngành và nhiều trường khác.

Khó khăn khi định hướng ngành học, anh NGUYEN đã tìm đến EMK để được nhận hỗ trợ hợp lý. Với nhiều năm kinh nghiệm và chuyên nghiệp. Đ𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐮̃ 𝐄𝐌𝐊 đ𝐚̃ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄𝐍 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐆𝐓𝐄 đ𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡.

Sau quá trình làm việc, xin chúc mừng anh NGUYEN đã được gia hạn visa. Tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập tại Úc. EMK chúc anh NGUYEN mọi điều tốt đẹp nhất với kế hoạch tương lai của bản thân.

Tư vấn Du học Dự bị Taylors College