15 Sep 2018

Chúc mừng visa du học úc – Hồng Quốc Minh

Chúc mừng em Hồng Quốc Minh đã đạt Visa du học Úc và sắp trở thành tân sinh viên trường Đại học ICMS, Sydney, Úc.

Họ và tên: Hồng Quốc Minh

Khóa học: Cử nhân quản trị du lịch khách sạn

Trường: ICMS, Sydney, Úc